CENY DLOUHODOBÝCH PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ V ZÓNÁCH PLACENÉHO STÁNÍ
výtah z ceníku
oblasti: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P18
REZIDENTNÍ ZÓNY
SMÍŠENÉ ZÓNY
UŽIVATEL POŘADÍ VOZIDLA CENOVÉ PÁSMO CENA
ROČNÍ POP POLOLETNÍ POP ČTVRTLETNÍ POP MĚSÍČNÍ POP TÝDENNÍ POP
rezident 1. vozidlo všechna 1 200 Kč 600 Kč 300 Kč
2. vozidlo všechna 7 000 Kč 3 500 Kč 1 750 Kč
3. a další vozidlo 1 36 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč 3 500 Kč 900 Kč
2 30 000 Kč 17 000 Kč 8 500 Kč 3 000 Kč 800 Kč
3 24 000 Kč 13 500 Kč 7 000 Kč 2 500 Kč 700 Kč
rezident starší 65 let,
rezident-držitel průkazu ZTP, ZTP-P
1. vozidlo všechna 360 Kč 180 Kč 90 Kč
2. vozidlo všechna 7 000 Kč 3 500 Kč 1 750 Kč
3. a další vozidlo 1 36 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč 3 500 Kč 900 Kč
2 30 000 Kč 17 000 Kč 8 500 Kč 3 000 Kč 800 Kč
3 24 000 Kč 13 500 Kč 7 000 Kč 2 500 Kč 700 Kč
abonent (fyzická osoba podnikající,
právnická osoba podnikající),
vlastník nemovitosti
1. vozidlo všechna 7 000 Kč 3 500 Kč 1 750 Kč 900 Kč 250 Kč
2. a další vozidlo 1 36 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč 3 500 Kč 900 Kč
2 30 000 Kč 17 000 Kč 8 500 Kč 3 000 Kč 800 Kč
3 24 000 Kč 13 500 Kč 7 000 Kč 2 500 Kč 700 Kč
manipulační poplatek (za změny provedené na výdejně) 100 Kč

 

CENY DLOUHODOBÝCH PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ V ZÓNÁCH PLACENÉHO STÁNÍ
výtah z ceníku
podoblasti: P5.1, P5.2, P5.3, P5.4, P5.5, P5.6, P8.1, P8.2, P8.3, P9.1, P9.2, P10.1, P10.2, P10.3, P10.4, P18.1, P18.2, P18.3
REZIDENTNÍ ZÓNY
SMÍŠENÉ ZÓNY
UŽIVATEL POŘADÍ VOZIDLA CENOVÉ PÁSMO CENA
ROČNÍ POP POLOLETNÍ POP ČTVRTLETNÍ POP MĚSÍČNÍ POP TÝDENNÍ POP
rezident 1. vozidlo všechna 600 Kč 300 Kč 150 Kč
2. vozidlo všechna 3 500 Kč 1 750 Kč 875 Kč
3. a další vozidlo 1 24 000 Kč 13 500 Kč 7 000 Kč 2 200 Kč 600 Kč
2 20 000 Kč 11 500 Kč 6 000 Kč 2 000 Kč 550 Kč
3 16 000 Kč 9 000 Kč 4 700 Kč 1 700 Kč 470 Kč
rezident starší 65 let,
rezident-držitel průkazu ZTP, ZTP-P
1. vozidlo všechna 180 Kč 90 Kč 45 Kč
2. vozidlo všechna 3 500 Kč 1 750 Kč 875 Kč
3. a další vozidlo 1 24 000 Kč 13 500 Kč 7 000 Kč 2 200 Kč 600 Kč
2 20 000 Kč 11 500 Kč 6 000 Kč 2 000 Kč 550 Kč
3 16 000 Kč 9 000 Kč 4 700 Kč 1 700 Kč 470 Kč
fyzická osoba podnikající (abonent),
právnická osoba podnikající (abonent),
vlastník nemovitosti
1. vozidlo všechna 3 500 Kč 1 750 Kč 875 Kč 450 Kč 125 Kč
2. a další vozidlo 1 24 000 Kč 13 500 Kč 7 000 Kč 2 200 Kč 600 Kč
2 20 000 Kč 11 500 Kč 6 000 Kč 2 000 Kč 550 Kč
3 16 000 Kč 9 000 Kč 4 700 Kč 1 700 Kč 470 Kč
manipulační poplatek (za změny provedené na výdejně) 100 Kč
CENY PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ PRO KRÁTKODOBÉ (NÁVŠTĚVNICKÉ) PARKOVÁNÍ
V ZÓNÁCH PLACENÉHO STÁNÍ V HL. M. PRAZE
– výtah z ceníku
REZIDENTNÍ ZÓNY
SMÍŠENÉ ZÓNY
NÁVŠTĚVNICKÉ ZÓNY
NÁVŠTĚVNÍK CENA POZNÁMKA
běžný návštěvník 1. cenové pásmo 80 Kč/hod. Maximální cena návštěvnického stání.
3,20 €/hod.
2. cenové pásmo 60 Kč/hod.
2,40 €/hod.
3. cenové pásmo 40 Kč/hod.
1,60 €/hod.
státní svátky, ostatní svátky a vánoční prázdniny 1. cenové pásmo 80 Kč/24 hod. Cenové zvýhodnění platí pouze u úseků, které nemají provozní dobu v celotýdenním režimu. Neplatí v modré zóně. V úsecích platí běžný hodinový tarif až do maximální výše dle cenového pásma.
3,20 €/24 hod.
2. cenové pásmo 40 Kč/24 hod.
1,60 €/24 hod.
3. cenové pásmo 20 Kč/24 hod.
0,80 €/24 hod.
pečovatel, ZTP/ZTP-P roční 180 Kč Až 3 vozidla na maximálně 5 vybraných parkovacích úsecích.
pololetní 90 Kč
vozidla provádějící veřejně prospěšnou činnost roční 1 200 Kč Vozidlo provozované právnickou nebo fyzickou osobou sloužící k přímému výkonu veřejně prospěšné sociální činnosti.
pololetní 600 Kč
čtvrtletní 300 Kč
elektromobily a hybridy zdarma Nárok mají všechna vozidla splňující podmíky § 7b odst. 6 zákona č. 56/2001 Sb (emise do 50g CO2/km jízdy).
Platí po registraci na výdejně parkovacích oprávnění – manipulační poplatek.
Vozidla s RZ/SPZ elektrického vozidla („EL“) ve smyslu ustanovení § 7b odst. 6 zákona č. 56/2001 Sb. jsou považována za vozidla s platným parkovacím oprávněním (tj. není nutné žádat o vystavení parkovacího oprávnění na výdejně).
Oprávnění neplatí v návštěvnických (oranžových) zónách.
mopedy, jednostopé motocykly, motokola zdarma Bez nutné registrace.
manipulační poplatek (za změny provedené na výdejně) 100 Kč