Zóna placeného stání (ZPS) na území MČ Praha 9 je realizována jako jediná parkovací oblast. Žadatel o parkovací oprávnění (POP), který je místně příslušný v MČ Praha 9, žádá o parkovací oprávnění pro celou ZPS na území MČ Praha 9.

Nařízení č. 10/2020 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 10/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy v plném znění naleznete na stránkách hl. m. Prahy na internetové adrese

www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/narizeni_c_10_2020_sb_hl_m_prahy.html

Výdej parkovacích oprávnění

Telefonní spojení:
+420 283 091 383
+420 283 091 303
+420 283 091 302

Adresa:
Sokolovská 14/324, Praha 9 přízemí budovy nové radnice

UPOZORŇUJEME, ŽE V SOUČASNÉ DOBĚ JE PROVOZNÍ DOBA Z DŮVODU NOUZOVÉHO STAVU POZMĚNĚNA. AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROVOZNÍ DOBĚ VÝDEJNY NALEZNETE V SEKCI AKTUALITY.

Den Provozní doba
Pondělí 8:00 – 18:00
Úterý 8:00 – 15:30
Středa 8:00 – 18:00
Čtvrtek 8:00 – 15:30
Pátek 8:00 – 12:30
Sobota
Neděle

Pozn.: možné změny v provozní době jsou vyhrazeny.