Zóna placeného stání (ZPS) na území MČ Praha 9 je rozdělena do menších parkovacích oblastí, což jsou nejmenší jednotky zón placeného stání. Žadatel může žádat o parkovací oprávnění (POP) jak pro jednu menší parkovací oblast, ve které je místně příslušný, tak pro celou ZPS v MČ Praha 9.

Nařízení č. 13/2022 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy v plném znění naleznete na stránkách hl. m. Prahy na internetové adrese

www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/narizeni_c_13_2022.html

Výdej parkovacích oprávnění

Telefonní spojení:
+420 283 091 383
+420 283 091 303
+420 283 091 384

Adresa:
Sokolovská 14/324, Praha 9 přízemí budovy nové radnice

Den Provozní doba
Pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Úterý 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30
Středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30
Pátek 8:00 – 12:30
Sobota
Neděle

Pozn.: možné změny v provozní době jsou vyhrazeny.

Rovněž se můžete objednat na konkrétní den a hodinu prostřednictví rezervačního systému.