Zóna placeného stání (ZPS) na území MČ Praha 4 je realizována jako jediná parkovací oblast. Žadatel o parkovací oprávnění (POP), který je místně příslušný v MČ Praha 4, žádá o parkovací oprávnění pro celou ZPS na území MČ Praha 4.

Nařízení č. 13/2022 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy v plném znění naleznete na stránkách hl. m. Prahy na internetové adrese

www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/narizeni_c_13_2022.html

Výdej parkovacích oprávnění

Telefonní spojení na výdejnu:
+420 261 192 637

Adresa:
Jílovská 1148/14, Praha 4

Den Provozní doba
Pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Úterý 8:00 – 12:00
Středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00
Pátek
Sobota
Neděle