Zóna placeného stání (ZPS) na území MČ Praha 18 je rozdělena do menších parkovacích oblastí, což jsou nejmenší jednotky zón placeného stání. Žadatel může žádat o parkovací oprávnění (POP) jak pro jednu menší parkovací oblast, ve které je místně příslušný, tak pro celou ZPS v MČ Praha 18.

Nařízení č. 13/2022 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy v plném znění naleznete na stránkách hl. m. Prahy na internetové adrese

www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/narizeni_c_13_2022.html

Výdej parkovacích oprávnění

Telefonní spojení:
+420 603 483 696
+420 603 484 058

Adresa: Křivoklátská 285, Praha 18

Den Provozní doba (od 1.3.2022)
Pondělí 6:00-8:00*, 8:00 – 17:00, 17:00-19:00*
Úterý
Středa 6:00-8:00*, 8:00 – 18:00, 18:00-19:00*
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

*V tuto dobu je návštěva možná pouze na objednání prostřednictvím rezervačního systému