Zóna placeného stání (ZPS) na území MČ Praha 18 je rozdělena do menších parkovacích oblastí, což jsou nejmenší jednotky zón placeného stání. Žadatel může žádat o parkovací oprávnění (POP) jak pro jednu menší parkovací oblast, ve které je místně příslušný, tak pro celou ZPS v MČ Praha 18.

Nařízení č. 10/2020 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 10/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy v plném znění naleznete na stránkách hl. m. Prahy na internetové adrese

www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/narizeni_c_10_2020_sb_hl_m_prahy.html

Výdej parkovacích oprávnění

Telefonní spojení:
+420 603 483 696
+420 603 484 058

Adresa: Křivoklátská 285, Praha 18

UPOZORŇUJEME, ŽE V SOUČASNÉ DOBĚ JE PROVOZNÍ DOBA Z DŮVODU NOUZOVÉHO STAVU POZMĚNĚNA. AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROVOZNÍ DOBĚ VÝDEJNY NALEZNETE V SEKCI AKTUALITY.

Den Provozní doba
Pondělí 8:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 14:30
Středa 8:00 – 18:00
Čtvrtek 8:00 – 14:30
Pátek 8:00 – 10:30
Sobota 8:00 – 12:00 (na objednání)
Neděle