Zóna placeného stání (ZPS) v MČ Praha 10 je rozdělena do menších parkovacích oblastí (tzv. malých rezidentních oblastí). Žadatel může žádat o parkovací oprávnění (POP) jak pro jednu malou rezidentní oblast, ve které je místně příslušný, tak pro celou ZPS v MČ Praha 10.