Aktuality

Užitečné odpovědi na dotazy k parkování v pražských zónách placeného stání podle nové koncepce

Při rozšíření zóny placeného stání (ZPS) do městské části Praha 8 (k 1. říjnu) je naším cílem co možná nejvíce ulehčit motoristům parkování v rámci nové ZPS, a proto po zkušenostech našeho zákaznického centra se spuštěním ZPS na Praze 5 a na Praze 6 předkládáme přehled nejčastěji řešených problémů.

1. Parkovací automat odmítl platbu kartou.
V případě, že platba parkovného pomocí platební karty z nějakého důvodu neproběhne správně a platba nebude realizována, pak tato platba též nebude zaúčtována, tudíž nebudou peníze z účtu odečteny. Zobrazí-li se peníze v rezervacích plateb či pohybech na účtu, není to ještě důvod k panice a reklamaci. Pro případné reklamace je tedy doporučeno vyčkat na výpis z Vašeho bankovního účtu a až v případě, že bude platba skutečně zaúčtována a odečtena z Vašeho bankovního účtu, je možné se s vyplněným reklamačním formulářem obrátit na email zps@eltodo.cz. Parkovné je možno uhradit alternativním způsobem, tj. mincemi v parkovacím automatu nebo přes Virtuální parkovací hodiny.

 

2. Jsem pečovatel a pečuji o osobu s pečovatelským parkovacím oprávněním, jak mám uhradit parkovné?
Platbu parkovného je možné provádět přes Virtuální parkovací hodiny. Je-li zadaná správná kombinace nastaveného úseku a registrované RZ, pak je aplikací automaticky nabídnuta snížená cena parkovného o 90%, která je čerpaná z kreditu, který byl složen na výdejně parkovacích oprávnění při jeho vystavení. Podrobný grafický návod pro pečovatele je k dispozici zde.

Důležité: Osobní stránky uživatele (osu.zpspraha.cz) slouží výhradně ke správě parkovacích oprávnění jejich majiteli!

 

3. Jsou parkovací zóny v provozu i ve státní svátky?
Motorista, který hodlá v zóně placeného stání (ZPS) parkovat, se musí vždy řídit dopravním značením v daném parkovacím úseku. Provozní doba ZPS je uvedena na dodatkové tabulce pod dopravní značkou. Není-li doplňkově v parkovacím automatu či ve Virtuálních parkovacích hodinách uvedeno jinak, pak provozní doba uvedená na dodatkové tabulce v konkrétním úseku platí i ve státní svátek.

 

4. Jak v parkovacím automatu nastavím dobu, po kterou chci v zóně parkovat?
Po aktivaci displeje (stisknutím klávesy) je možné provést platbu buď platební kartou, nebo hotově (mincemi). Vhazováním jednotlivých mincí se nastavuje doba parkování, která je zobrazuje na obrazovce. V případě platby kartou, se doba parkování nastavuje tlačítky „-“ a „+“.

Pozor: parkovací automat nerozměňuje!

Ovládání parkovacích automatů nové generace je velice intuitivní a vždy je nutné postupovat podle pokynů zobrazených na obrazovce. V případě technických potíží s parkovacím automatem je možné obrátit se na technika společnosti Eltodo, a.s. na tel. čísle +420 720 935 617.

 

5. Jak získám doklad o zaplacení parkovného z Virtuálních parkovacích hodin?
Veškeré technologie používané pro platbu parkovného, tedy i Virtuální parkovací hodiny (VPH), vydávají zjednodušený daňový doklad o zaplacené ceně za parkování, který splňuje náležitosti zjednodušeného daňového dokladu. Takový doklad se posílá emailem, který si uživatel VPH nastaví při úvodním nastavení VPH (viz Návod pro úvodní zadání osobních údajů do VPH). Dále je možné stáhnout ho ve formátu PDF přímo do zařízení, z kterého platba proběhla. Doklad mimo jiné obsahuje i přesný čas platnosti parkovacího oprávnění.

 

6. Virtuální parkovací hodiny neukládají informace o platební kartě, co mám dělat?
Před vlastním použitím webové aplikace Virtuální parkovací hodiny (VPH) je nejprve potřeba nastavit některé údaje, které jsou pro úhradu parkovného nezbytné (viz Návod pro úvodní zadání osobních údajů do VPH). Některé mobilní internetové prohlížeče (např. Safari, Chrome) umožňují prohlížení webových stránek v tzv. soukromém/anonymním režimu (Privacy mode). V tomto režimu je zpravidla omezeno ukládání některých informací, proto se může stát, že nastavení údajů o platební kartě, heslu nebo emailové adrese nebude možné. Doporučujeme překontrolovat, zda-li je ve Vašem prohlížeči vypnutý anonymní režim (podle návodu Vámi používaného internetového prohlížeče). Nastavení a obsluha Virtuálních parkovacích hodin je možná pouze s vypnutým anonymním režimem.

 

Zákaznická linka parkujvklidu je v provozu v pracovní dny 08:30 – 11:00 hod. a 11:30-15:30 hod. na telefonním čísle +420 257 015 872.

Telefonní linka parkujvklidu.cz dočasně mimo provoz
Na Praze 8 se 1. října spouští zóny placeného stání

Stěhování výdejny Praha 4

2. 12. 2022

Děkujeme za pochopení

Parkování v ZPS po dobu vánočních svátků

1. 12. 2022

Od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023 bude ve smíšených/fialových a návštěvnických/oranžových parkovacích úsecích omezena maximální cena za den stání (změna se netýká rezidentních/modrých parkovacích úseků). Cenové zvýhodnění platí pouze u úseků, které nemají provozní dobu v celotýdenním režimu.

Cenové pásmo Maximální cena (Kč)
1. 80
2. 40
3. 20

(Pokračování textu…)

P+R Zličín 1; P+R Zličín 2 a P+R Holešovice – Změna parkovacího režimu

30. 11. 2022

Od 1. 12. 2022 parkoviště P+R Zličín 1; P+R Zličín 2 a  P+R Holešovice změní  parkovací režim na „Placené parkoviště se vzdáleným dispečinkem„.

Provozní doba se nemění, parkoviště zůstávají dostupná celých 24 hodin v tzv. NONSTOP provozu, bez změny zůstává i cena za parkování.

Ceny dle platného ceníku:         

P+R Zličín 1 a 2 ; P+R Holešovice

Parkoviště je nutné opustit nejpozději do 15 minut od zaplacení parkovného.

S uvedenými změnami, souvisí i změna provozních řádů, které jsou zveřejněné přímo na parkovištích.

(Pokračování textu…)

Plánovaná údržba klientské zóny

29. 11. 2022

Dne 29.11.2022 v čase od 17:00 do 18:00 hodin proběhne plánována údržba Klientské zóny a původních Osobních stránek uživatele v průběhu údržby může docházet ke krátkodobým výpadkům těchto služeb.

Děkujeme za pochopení