1. Varianta svislého dopravního značení

Celková sestava

Informativní značka IP 12

Dodatková tabulka E13

Informace o nutnosti mít platné parkovací oprávnění, informace o režimu parkování a čísle oblasti, do které je úsek zařazen.

Dodatková tabulka E13

Číslo úseku, které je nutno zadat do aplikace virtuální parkovací hodiny (VPH).

2. Varianta svislého dopravního značení

Celková sestava

Parkoviště s parkovacím automatem IP 13c

Dodatková tabulka E13

Informace o provozní době, nutnosti mít platné parkovací oprávnění, informace o režimu parkování a čísle oblasti, do které je úsek zařazen.

Dodatková tabulka E13

Číslo úseku, které je nutno zadat do aplikace virtuální parkovací hodiny (VPH).


Provozní doba

Základní provozní doba parkovací zóny je od 8:00 hodin ráno do 20:00 hodin večer, ale může se měnit v závislosti na potřebách jednotlivých lokalit a městských částí. Mimo provozní dobu není parkování ve fialové zóně regulováno. V případě že na dodatkové tabulce není provozní doba uvedena předpokládá se nepřetržitá provozní doba (00:00-24:00).


Parkovací oprávnění

Parkování ve fialové zóně je možné na základě parkovacího oprávnění nebo po platbě v parkovacím automatu či přes Virtuální parkovací hodiny (mpla.cz/praha).

Kontrola oprávnění k parkování probíhá automaticky pomocí monitorovacího systému na základě registrační značky (SPZ/RZ) vozidla.


Parkovací automaty

Na parkovacím automatu jsou uvedeny informace o ceně za parkování a o způsobu zadávání parkovací relace. Podrobné informace k použití Parkovacího automatu jsou k dispozici v Návodu k použití parkovacího automatu.


Infoboxy

Na infoboxu jsou uvedeny informace o možnostech úhrady parkovací relace.


Virtuální parkovací hodiny (VPH)

Aplikace Virtuální parkovací hodiny (mpla.cz/praha) umožňuje motoristům provádět platby za krátkodobé návštěvnické stání bez použití parkovacího automatu, a to po dobu časově omezenou. Podrobné informace jsou k dispozici v Návodu pro VPH a Návodu pro držitele pečovatelského POP.


Ceny parkování

Ceny rezidentního a abonentního parkování se pro každou lokalitu nastavují zvlášť s ohledem na cenové pásmo a počet vydaných parkovacích oprávnění na daného uživatele. Přesnější informace o cenách naleznete v ceníku na informativních podstránkách o jednotlivých městských částech.


Odkazy

Pokud jste nenašli požadovanou informaci zde, navštivte sekce Koncepce zón a Vaše dotazy.

Jestliže odpověď nenaleznete ani tam, neváhejte využít Kontaktní formulář.


Podrobné informace o zónách placeného stání v jednotlivých MČ Prahy