Svislé dopravní značení

Celková sestava

Parkoviště s parkovacím automatem IP 13c

Dodatková tabulka E13

Informace o provozní době, nutnosti mít platné parkovací oprávnění, informace o režimu parkování a čísle oblasti, do které je úsek zařazen.

Dodatková tabulka E13

Číslo úseku, které je nutno zadat do aplikace virtuální parkovací hodiny (VPH).


Provozní doba

Základní provozní doba parkovací zóny je od 8:00 hodin ráno do 20:00 hodin večer, ale může se měnit v závislosti na potřebách jednotlivých lokalit a městských částí. Mimo provozní dobu není parkování v oranžové zóně regulováno.


Parkovací oprávnění

Parkování v oranžové zóně je možné po platbě v parkovacím automatu nebo přes webovou aplikaci Virtuální parkovací hodiny (mpla.cz/praha).

Kontrola oprávnění k parkování probíhá automaticky pomocí monitorovacího systému na základě registrační značky (SPZ/RZ) vozidla.


Parkovací automaty

Na parkovacím automatu jsou uvedeny informace o ceně za parkování a o způsobu zadávání parkovací relace. Podrobné informace k obsluze parkovacího automatu jsou k dispozici v  Návodu k použití parkovacího automatu.


Virtuální parkovací hodiny (VPH)

Aplikace Virtuální parkovací hodiny (mpla.cz/praha) umožňuje motoristům provádět platby za krátkodobé návštěvnické stání bez použití parkovacího automatu, a to po dobu časově omezenou. Podrobné informace jsou k dispozici v Návodu pro VPH a Návodu pro držitele pečovatelského POP.


Ceny parkování

Nový systém ZPS umožňuje ceny parkovného dynamicky upravovat (např. podle toho, kdy jsou dané oblasti nejvíce vytížené).


Odkazy

Pokud jste nenašli požadovanou informaci zde, navštivte sekce Koncepce zón a Vaše dotazy.

Jestliže odpověď nenaleznete ani tam, neváhejte využít Kontaktní formulář.


Podrobné informace o zónách placeného stání v jednotlivých MČ Prahy