Aktuality

Nejčastěji pokládané dotazy na www.parkujvklidu.cz

V souvislosti se zahájením provozu ZPS (dle nové koncepce) přišlo na zákaznické centrum TSK obrovské množství písemných dotazů.

I přes maximální snahu všech zaměstnanců zákaznického centra nebylo možné odpovědět v přiměřeném termínu na všechny položené dotazy. Protože se většina dotazů neustále opakuje, uvádíme níže přehled těch nejčastějších. Za případně nezodpovězené dotazy a s tím způsobené problémy se velmi omlouváme.

 

1. Jak se mohu registrovat k platbě parkovného?
K platbě návštěvnického stání se není potřeba nijak registrovat. Stačí do Vámi používaného webového prohlížeče (např. v mobilním telefonu či tabletu s připojením na internet) zadat adresu Virtuálních Parkovacích Hodin (mpla.cz/praha) a postupovat podle pokynů na obrazovce. Podrobné informace jsou v Návodu pro úvodní zadání osobních údajů do VPH a v Návodu pro platbu při použití VPH, které jsou k dispozici ke stažení na webu parkujvklidu.cz.
POZOR: Stránky osu.zpspraha.cz (odkaz „Přihlásit se“ na webu parkujvklidu.cz) slouží pro přístup do tzv. Osobních Stránek Uživatele a správu parkovacích oprávnění jejich držiteli nikoliv pro platbu návštěvnického parkovného!

2. Jak se dostanu na platbu parkovného, „Virtuální parkovací hodiny“?
Stačí do Vámi používaného webového prohlížeče zadat adresu Virtuálních parkovacích hodin (mpla.cz/praha). Podrobné informace jsou v Návodu pro úvodní zadání osobních údajů do VPH a v Návodu pro platbu při použití VPH, které jsou k dispozici ke stažení na webu parkujvklidu.cz. Nebo prostřednictvím vyhledání parkovacího úseku na adrese vph.zpspraha.cz.

3. Změna registrační značky (RZ) u přenosného abonentního parkovacího oprávnění.
Změna RZ u přenosného parkovacího oprávnění (POP) se provádí přes Osobní stránky uživatele (osu.zpspraha.cz – odkaz „Přihlásit se“ na webu parkujvklidu.cz). Po přihlášení je na úvodní obrazovce potřeba stisknout tlačítko „Přenosná oprávnění“ (viz obrázek níže), tím se uživatel dostane do „Přehledu přenosných parkovacích oprávnění“, kde vyplní platnost změny (pole: „Datum počátku platnosti změny“ a „Datum konce platnosti změny“) a RZ, kterou chce přenosnému parkovacímu oprávnění přidělit. Posledním krokem je výběr konkrétního přenosného POP z vyobrazeného seznamu, kterého se nastavené údaje budou týkat, a potvrdit změnu tlačítkem „Odeslat“.

Zmena_POP

4. Parkovací automat zamítl platbu kartou, co mám dělat?
V případě, že platba parkovného pomocí platební karty z nějakého důvodu neproběhne správně a platba nebude realizována, pak tato platba též nebude zaúčtována, tudíž nebudou peníze z účtu odečteny. Zobrazí-li se peníze v rezervacích plateb či pohybech na účtu, není to ještě důvod k panice a reklamaci. Pro případné reklamace je tedy doporučeno vyčkat na výpis z Vašeho bankovního účtu a až v případě, že bude platba skutečně zaúčtována a odečtena z Vašeho bankovního účtu, se s reklamací obrátit na email zps@eltodo.cz.

5. Parkovací automat je vypnutý?
Parkovací automaty (PA), jelikož jsou vybaveny solárním článkem, který dobíjí vestavěnou baterii, mají display standardně zhasnutý (PA je však zapnutý a připravený k provozu). Stačí pouze stisknout libovolnou klávesu a display PA se aktivuje. PA jsou energeticky soběstačnými zařízeními, která ke svému provozu využívají sluneční energii, díky tomu jsou šetrné k životnímu prostřední.

6. Vydávají parkovací automaty a Virtuální parkovací hodiny doklad o zaplacení?
Ano, veškeré technologie, tedy i parkovací automaty, splňují ČSN 12 414 a vydávají zjednodušený daňový doklad o zaplacené ceně za parkování, který samozřejmě musí splňovat náležitosti zjednodušeného daňového dokladu. Doklad o zaplacení je možné též stáhnout ve formátu PDF z Virtuálních parkovacích hodin.

7. Parkovací automat je nefunkční.
Je-li parkovací automat (PA) nefunkční, můžete tuto skutečnost nahlásit na telefonní lince +420 720 935 617. Je vždy potřeba uvést ulici, kde se PA nachází nebo číslo parkovacího úseku. Nejlépe se však konkrétní PA identifikuje podle svého čísla, které je zobrazeno v horní části obrazovky (viz obrazek níže).

Cislo_PA

 

 

Výše uvedené je též k dispozici ke stažení.

Postup při žádosti o vrácení peněz – reklamační formulář
Na Praze 3 se rozšiřují zóny placeného stání

Omezení provozních dob výdejen parkovacích oprávnění

28. 12. 2020

Informujeme, že vláda v rámci vyhlášeného nouzového stavu omezila činnost úřadů a institucí tak, že úřední hodiny pro veřejnost jsou pouze dva dny v týdnu. V této souvislosti Vás žádáme abyste svá parkovací oprávnění spravovali převážně prostřednictvím Osobních stránek uživatele (OSU). V případě že nemáte provedenou registraci do OSU je možné tak učinit na tel. +420 388 901 185 v provozu Po-Pá 9:00 – 15:00.

Nové omezené provozní doby výdejen jednotlivých MČ naleznete níže:

(Pokračování textu…)

Výpadek platební brány ve Virtuálních parkovacích hodinách

18. 12. 2020

Dne 11.12. jsme evidovali výpadek platební brány ve Virtuálních parkovacích hodinách. Veškeré neoprávněné stržené platby budou poskytovatelem služby refundovány automaticky zpět na účet. V případě, že by se tak nestalo, obraťte se prosím na nás nebo přímo na společnost MPLA.

Omlouváme se za způsobené potíže.

 

Parkování v ZPS v době vánočních prázdnin 23.12.2020-3.1.2021

3. 12. 2020

Od 23. 12. 2020 do 3.1.2021 bude ve smíšených/fialových a návštěvnických/oranžových parkovacích úsecích omezena maximální cena za den (změna se netýká rezidentních/modrých parkovacích úseků). Cenové zvýhodnění platí pouze u úseků, které nemají provozní dobu v celotýdenním režimu.

(Pokračování textu…)

Posun platnosti parkovacích oprávnění pro oblast 9.2

2. 12. 2020

Na základě změny termínu spuštění rozšíření podoblasti Prahy 9.2, bude u všech parkovacích oprávnění platných pro tuto podoblast (9.2) posunut počátek platnosti oprávnění až na 1.4.2021.

Například parkovací oprávnění platné od 4.1.2021 do 3.1.2022 bude nově platné od 1.4.2021 do 31.3.2022

Parkovacích oprávnění platných pro celou oblast Prahy 9 případně pro podoblast Prahy 9.1 se tato změna netýká.

Děkujeme za pochopení