Základní režimy

Tři základní režimy parkování přispívají ke snadné orientaci a srozumitelnosti:

Zřizovatelem ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ je podle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. hlavní město Praha.

Další poměrně zásadní změnou je snížení počtu svislého dopravního značení. Nově se tak uvnitř zón upravuje přednost na křižovatkách nikoli dopravním značením, ale uplatněním přednosti zprava.

Nově jsou též zavedeny moderní technologie pro výběr parkovného prostřednictvím parkovacího automatu nebo webové aplikace virtuální parkovací hodiny (VPH).

Identifikace parkujícího je na základě registrační značky (SPZ/RZ) vozidla. Kontrola oprávnění k parkování probíhá automaticky pomocí monitorovacího systému. V nových ZPS tak zanikla povinnost mít parkovací oprávnění (včetně parkovacího lístku) umístěné viditelně za předním sklem vozidla.


Aktuální stav a plány dalšího rozvoje nové koncepce ZPS

 • 24. srpna 2016 byla zřízena ZPS Praha 5 a ZPS Praha 6
 • 1. září 2016 byla rozšířena ZPS Praha 3 o oblast Jarov
 • 1. října 2016 byla zřízena ZPS Praha 8
 • 1. října 2017 ZPS Praha 1 a ZPS Praha 2 přešli do správy TSK hl. m. Prahy (30. září 2017 skončila platnost parkovacích karet)
 • 1. února 2018 ZPS Praha 3 a ZPS Praha 7 přešli do správy TSK hl. m. Prahy (31. ledna 2018 skončila platnost parkovacích karet)
 • 1. července 2018 byla zřízena ZPS Praha 4
 • 1. října 2018 byla rozšířena ZPS Praha 8 o oblast Střížkova
 • 3. prosince 2018 byla rozšířena ZPS Praha 5 o několik menších oblastí a ZPS Praha 8 o část oblasti Kobylis
 • 10. prosince 2018 byla rozšířena ZPS Praha 6 o několik menších oblastí
 • 18. listopadu 2019 byla rozšířena ZPS Praha 6 o oblast Ruzyně, Střešovic, část Hanspaulky a ZPS Praha 5 o oblast Košíř a Malvazinek
 • 2. prosince 2019 byla rozšířena ZPS Praha 4 o oblast Braníka a Michle
 • 6. ledna 2020 byla zřízena ZPS Praha 9
 • 24. srpna 2020 byla zřízena ZPS Praha 10.1 v oblasti Vršovic
 • 5. října 2020 byla zřízena ZPS Praha 10.3 v oblasti Strašnic
 • 2. listopadu 2020 byla rozšířena ZPS Praha 6 o oblast Hanspaulky
 • 23. listopadu 2020 byla rozšířena ZPS Praha 6 o oblast Ořechovky
 • 30. listopadu 2020 byla zřízena ZPS Praha 10.2 v oblasti Malešic
 • 4. ledna 2021 byla rozšířena ZPS Praha 5 o oblast Podbělohorské a Cibulky
 • 1. dubna 2021 byla rozšířena ZPS Praha 9 o oblast Proseka, Střížkova, Krocínky, Poděbradské a Novovysočanské
 • 5. dubna 2021 byla zprovozněna ZPS Prahy 18
 • 1. července 2021 byla rozšířena ZPS Prahy 10 o oblast 10.4 Bohdalce a Záběhlic
 • 15. listopadu 2021 byla rozšířena ZPS Prahy 6 o oblast Liboce a Baby
 • 1. února 2022 byla rozšířena ZPS Prahy 5 o oblasti Zlíchov, Žvahov, Staré Hlubočepy a Barandov