Možnosti stání v ZPS na základě parkovacího oprávnění

Upozorňujeme, že na základě platného dlouhodobého parkovacího oprávnění lze parkovat pouze v modrých a fialových zónách placeného stání příslušné rezidentské oblasti. Oranžové zóny jsou určeny návštěvníkům a nelze v nich parkovat na základě dlouhodobého parkovacího oprávnění. Každý parkující v oranžové zóně si musí uhradit návštěvnické parkovné.

Provoz výdejen parkovacích oprávnění

Upozorňujeme, že výdejny parkovacích oprávnění na jednotlivých Městských částech opět fungují od 4. 5. 2020 v plném provozu.

Vzhledem k automatickému prodloužení platností oprávnění o dobu zneplatnění ZPS a na základě obnovení provozu výdejen s časovým předstihem by nemělo docházet k výraznému přetížení výdejních míst.

I přesto Vás žádáme v případě že máte možnost, abyste veškeré úkony které jsou možné prováděli prostřednictvím svých OSU (Osobních stránek uživatele) dostupných na adrese osu.zpspraha.cz/login.