Na základě nařízení č. 10/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 12/2018 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, je připravováno rozšíření ZPS pro MČ Praha 9. Plné znění tohoto nařízení naleznete na stránkách hl. m. Prahy na internetové adrese

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/narizeni_c_10_2019_sb_hl_m_prahy.html