Na základě nařízení č. 10/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 12/2018 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, je připravováno rozšíření ZPS pro MČ Praha 9. Plné znění tohoto nařízení naleznete na stránkách hl. m. Prahy na internetové adrese

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/narizeni_c_10_2019_sb_hl_m_prahy.html

Plánované rozšíření ZPS v Praze 9 platné od 6.1.2020

Dlouhodobé parkovací oprávnění – výdej zahájen od 13. 11. 2019

Telefonní spojení:
+420 723 206 473

Adresa:
Sokolovská 14/324, Praha 9

Den Provozní doba
Pondělí 8:00 – 20:00
Úterý 8:00 – 20:00
Středa 8:00 – 20:00
Čtvrtek 8:00 – 20:00
Pátek 8:00 – 18:00
Sobota
Neděle

Pozn.: možné změny v provozní době jsou vyhrazeny.

Pondělí 2. 12. 2019 provozní doba pouze 8:00 – 16:00

Pondělí 6. 1. 2020 provozní doba pouze 8:00 – 16:00

Dne 27. 12. a 31. 12. 2019 bude výdejna parkovacích oprávnění uzavřena.

Krátkodobé návštěvnické parkování- platba od 6. 1. 2020

Platba ve virtuálních parkovacích hodinách (první a druhá hodina 20 Kč/h, každá další 30 Kč/h)

 

Platba v parkovacím automatu (první a druhá hodina 20 Kč/h, každá další 30 Kč/h)