Zóna placeného stání (ZPS) v MČ Praha 8 je rozdělena do menších parkovacích oblastí (tzv. rezidentní oblasti), což jsou nejmenší jednotky zón placeného stání. Žadatel může žádat o parkovací oprávnění (POP) jak pro jednu rezidentní oblast, ve které je místně příslušný, tak pro celou ZPS v MČ Praha 8. Ceníky POP, mapa cenových pásem a podmínky pro získání POP jsou k dispozici na této stránce v sekci ke stažení.

Nařízení č.19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 13/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy v plném znění naleznete na stránkách hl. m. Prahy na internetové adrese http://www.praha.eu/jnp/cz/test/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/narizeni_c_19_2017_sb_hl_m_prahy_1.html