Zóna placeného stání (ZPS) na území MČ Praha 4 byla navržena jako jediná parkovací oblast. Žadatel o parkovací oprávnění (POP), který je místně příslušný v MČ Praha 4, bude žádat o POP pro celou ZPS na území MČ Praha 4. Původní návrh ZPS, ceník POP, mapa cenových pásem a podmínky pro získání POP jsou k dispozici na této stránce v sekci ke stažení.

Práce na realizaci ZPS Praha 4 jsou, v návaznosti na souhlas městské části Praha 4 s návrhem projektu Zón placeného stání, obnoveny. Návrh projektu Organizace dopravy v klidu na území MČ Praha 4 je k dispozici v sekci ke stažení. Podrobně je možné se  s návrhem nové zóny placeného stání seznámit v interaktivní mapě níže.

Návrh Zóny placeného stání v MČ Praha 4 (OD 1.7.2018)