V září 2016 se zóna placeného stání (ZPS) na území městské části Praha 3 rozšířila o další oblast. Celá ZPS v této městské části pak přejde podle nové koncepce pod správu TSK hl. města Prahy až v únoru roku 2018. Do té doby celá ZPS (včetně nové oblasti) funguje podle původních pravidel jako původní ZPS v MČ Praha 3. Podrobné informace naleznete na webových stránkách městské části Praha 3 o ZPS. Ceník POP, mapa cenových pásem a podmínky pro získání POP jsou k dispozici na této stránce v sekci ke stažení.

Nařízení č.19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 13/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy v plném znění naleznete na stránkách hl. m. Prahy na internetové adrese http://www.praha.eu/jnp/cz/test/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/narizeni_c_19_2017_sb_hl_m_prahy_1.html