Zóna placeného stání (ZPS) na území MČ Praha 2 je realizována jako jediná parkovací oblast. Žadatel o parkovací oprávnění (POP), který je místně příslušný v MČ Praha 2, žádá o parkovací oprávnění pro celou ZPS na území MČ Praha 2. Ceník POP, mapa cenových pásem a podmínky pro získání POP jsou k dispozici na této stránce v sekci ke stažení.

Nařízení č.13/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy v plném znění naleznete na stránkách hl. m. Prahy na internetové adrese http://www.praha.eu/jnp/cz/test/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/narizeni_c_13_2017_sb_hl_m_prahy.html