Zóna placeného stání (ZPS) na území MČ Praha 1 bude pod správu TSK hl. m. Prahy přecházet podle nové koncepce v říjnu roku 2017. Do té doby je v provozu dle stávajících pravidel. Podrobné informace naleznete na webových stránkách městské části Praha 1 o ZPS. Ceník POP, mapa cenových pásem a podmínky pro získání POP jsou k dispozici na této stránce v sekci ke stažení.

Dne 1.10.2017 přejde Zóna placeného stání v MČ Praha 1 pod správu Technické správy komunikací, a. s.

Nařízení č.13/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy v plném znění naleznete na stránkách hl. m. Prahy na internetové adrese http://www.praha.eu/jnp/cz/test/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/narizeni_c_13_2017_sb_hl_m_prahy.html

Orientační mapa ulic ZPS Praha 1