Podmínky pro výdej parkovacích oprávnění do Zón placeného stání na území hl. m. Prahy pro vozidla s hybridním pohonem jsou k dispozici v dokumentu zde.
Od 1. 5. 2019 se podmínky pro výdej těchto parkovacích oprávnění mění novou metodikou, kterou naleznete zde.

Výdej parkovacích oprávnění probíhá výhradně po předchozí telefonické dohodě pouze na výdejně Magistrátu hl. města Prahy.

Adresa:
Jungmannova 35/29, Praha 1

Pro výdej parkovacích oprávnění pro vozidla s elektrickým pohonem kontaktujte tel.
+420 236 002 138

Pro výdej parkovacích oprávnění pro vozidla s hybridním pohonem kontaktujte tel.
+420 236 004 354

Vydání parkovacích oprávnění je zpoplatněno manipulačním poplatkem 100 Kč dle platného ceníku.