Svislé dopravní značení

38691050

Celková sestava

38052398

Parkoviště s parkovacím automatem IP 13c

38415109

Dodatková tabulka E13

Informace o provozní době, nutnosti mít platné parkovací oprávnění, informace o režimu parkování a čísle oblasti, do které je úsek zařazen.

38283650

Dodatková tabulka E13

Číslo úseku, které je nutno zadat do aplikace virtuální parkovací hodiny (VPH).


Provozní doba

Základní provozní doba parkovací zóny je od 8:00 hodin ráno do 20:00 hodin večer, ale může se měnit v závislosti na potřebách jednotlivých lokalit a městských částí. Mimo základní provozní dobu není parkování ve fialové zóně regulováno.


Parkovací oprávnění

Parkování ve fialové zóně je možné na základě parkovacího oprávnění pro modrou zónu nebo po platbě v parkovacím automatu či přes virtuální parkovací hodiny (webová aplikace).

Kontrola oprávnění k parkování probíhá automaticky pomocí monitorovacího systému na základě registrační značky (SPZ/RZ) vozidla. V ZPS Praha 5, ZPS Praha 6 a ZPS Praha 8 není povinnost mít parkovací oprávnění (včetně parkovacího lístku) umístěné viditelně za předním sklem vozidla.


Parkovací automaty

Na parkovacím automatu jsou uvedeny informace o ceně za parkování a o způsobu zadávání parkovací relace. Parkovací lístek vydávaný z parkovacího automatu, obsahuje tyto údaje: oblast, datum platby, čas platnosti „do“, ID parkovací relace, registrační značku a cenu za stání vozidla. Návod k použití parkovacího automatu.


Virtuální parkovací hodiny

Aplikace virtuální parkovací hodiny (VPH) umožňuje motoristům provádět platby za krátkodobé stání a to po dobu až 24 hodin bez použití parkovacího automatu. Návod pro úvodní zadání osobních údajů do VPH, návod pro platbu při použití VPH, návod pro držitele pečovatelského POP.


Ceny parkování

Ceny rezidentního a abonentního parkování se pro každou lokalitu nastavují zvlášť s ohledem na cenové pásmo a počet vydaných parkovacích oprávnění na daného uživatele. Přesnější informace o cenách naleznete v ceníku na informativních podstránkách o jednotlivých městských částech.


Odkazy

Pokud jste nenašli požadovanou informaci zde, navštivte sekce Koncepce zón a Vaše dotazy.

Jestliže odpověď nenaleznete ani tam, neváhejte využít Kontaktní formulář.


Podrobné informace o zónách parkovacího stání v jednotlivých MČ Prahy