Informace se týkají pouze nově zřízených ZPS Praha 5, ZPS Praha 6 a ZPS Praha 8. U stávajících ZPS Praha 1, ZPS Praha 2, ZPS Praha 3 a ZPS Praha 7 dojde ke změnám až po přechodu do správy TSK hl. m. Prahy. Podrobné informace o těchto zónách naleznete na webových stránkách městských částí (Praha 1Praha 2Praha 3 a Praha 7). Informace o termínech přechodu ZPS do správy TSK hl. m. Prahy naleznete v části – koncepce zón.


Svislé dopravní značení

38820745

Celková sestava

38586088

Informativní značka IP12

38989153

Dodatková tabulka E13

Informace o provozní době, nutnosti mít platné parkovací oprávnění, informace o režimu parkování a čísle oblasti, do které je úsek zařazen.

38801355

Dodatková tabulka E13

Číslo úseku, které je nutno zadat do aplikace virtuální parkovací hodiny (VPH).


Provozní doba

Základní provozní doba parkovací zóny je od 8:00 hodin ráno do 20:00 hodin večer, ale může se měnit v závislosti na potřebách jednotlivých lokalit a městských částí. Mimo základní provozní dobu není parkování v modré zóně regulováno.


Parkovací oprávnění

Parkování v modré zóně je možné na základě parkovacího oprávnění, které lze získat ve výdejnách příslušných městských částí. V nově zřizovaných modrých zónách, které vznikly v roce 2016 na území městských částí Praha 5, Praha 6Praha 8, jsou vydávána pouze elektronická parkovací oprávnění (POP).

Kontrola oprávnění k parkování probíhá automaticky pomocí monitorovacího systému na základě registrační značky (SPZ/RZ) vozidla. V ZPS Praha 5, ZPS Praha 6 a ZPS Praha 8 není povinnost mít parkovací oprávnění (včetně parkovacího lístku) umístěné viditelně za předním sklem vozidla.

V některých městských částech (aktuálně Praha 5 a Praha 8) jsou tzv. oblasti, což jsou menší územní části, pro které je parkovací oprávnění levnější než parkovací oprávnění platné pro ZPS v celé městské části.


Parkovací automaty

V modrých zónách na území hlavního města Prahy (ve stávajících i v nově zřizovaných) se nesetkáte s parkovacími automaty.


Virtuální parkovací hodiny

Aplikace virtuální parkovací hodiny (VPH) umožňuje motoristům provádět platby za krátkodobé návštěvnické stání bez použití parkovacího automatu a to po dobu až tří hodin. VPH jsou v modrých zónách ZPS Praha 5, ZPS Praha 6 a ZPS Praha 8 jedinou možností platby pro řidiče, kteří potřebují v oblasti s modrou zónou zastavit za účelem krátké návštěvy, obchodního jednání nebo vykládky či nakládky. V původních modrých zónách (Praha 1Praha 2Praha 3 a Praha 7) lze krátkodobě parkovat pouze prostřednictvím stíracích karet. Návod pro úvodní zadání osobních údajů do VPH, návod pro platbu při použití VPH, návod pro držitele pečovatelského POP.


Ceny parkování

Ceny rezidentního a abonentního parkování se pro každou lokalitu nastavují zvlášť s ohledem na cenové pásmo a počet vydaných parkovacích oprávnění na daného uživatele. Přesnější informace o cenách naleznete v ceníku na informativních podstránkách o jednotlivých městských částech.


Odkazy

Pokud jste nenašli požadovanou informaci zde, navštivte sekce Koncepce zón a Vaše dotazy.

Jestliže odpověď nenaleznete ani tam, neváhejte využít kontaktní formulář.


Podrobné informace o zónách parkovacího stání v jednotlivých MČ Prahy