Informace se týkají pouze nově zřízených ZPS Praha 1, Praha 2, Praha 5, Praha 6 a ZPS Praha 8. U stávajících ZPS Praha 3 a ZPS Praha 7 dojde ke změnám až po přechodu do správy TSK hl. m. Prahy. Podrobné informace o těchto zónách naleznete na webových stránkách městských částí (Praha 3 a Praha 7). Informace o termínech přechodu ZPS do správy TSK hl. m. Prahy a.s. naleznete v části – koncepce zón.


Svislé dopravní značení

Celková sestava

Informativní značka IP12

Dodatková tabulka E13

Informace o provozní době, nutnosti mít platné parkovací oprávnění, informace o režimu parkování a čísle oblasti, do které je úsek zařazen.

Dodatková tabulka E13

Číslo úseku, které je nutno zadat do aplikace virtuální parkovací hodiny (VPH).


Provozní doba

Základní provozní doba parkovací zóny je od 8:00 hodin ráno do 20:00 hodin večer, ale může se měnit v závislosti na potřebách jednotlivých lokalit a městských částí. Mimo základní provozní dobu není parkování v modré zóně regulováno.


Parkovací oprávnění

Parkování v modré zóně je možné na základě parkovacího oprávnění, které lze získat ve výdejnách příslušných městských částí. V nově zřizovaných modrých zónách, které vznikly v roce 2016, respektive 2017 na území městských částí Praha 1, Praha 2Praha 5, Praha 6Praha 8, jsou vydávána pouze elektronická parkovací oprávnění (POP).

Kontrola oprávnění k parkování probíhá automaticky pomocí monitorovacího systému na základě registrační značky (SPZ/RZ) vozidla. V ZPS Praha 1, Praha 2, Praha 5, Praha 6 a Praha 8 není povinnost mít parkovací oprávnění (včetně parkovacího lístku) umístěné viditelně za předním sklem vozidla.

V některých městských částech (aktuálně Praha 5 a Praha 8) jsou tzv. oblasti, což jsou menší územní části, pro které je parkovací oprávnění levnější než parkovací oprávnění platné pro ZPS v celé městské části.


Parkovací automaty

V modrých zónách na území hlavního města Prahy (ve stávajících i v nově zřizovaných) se nesetkáte s parkovacími automaty.


Virtuální parkovací hodiny (VPH)

Aplikace Virtuální parkovací hodiny (mpla.cz/praha) umožňuje motoristům provádět platby za krátkodobé návštěvnické stání bez použití parkovacího automatu a to po dobu až tří hodin. VPH jsou v modrých zónách ZPS  Praha 1, Praha 2, Praha 5, Praha 6 a Praha 8 jedinou možností platby pro řidiče, kteří potřebují v oblasti s modrou zónou zastavit za účelem krátké návštěvy, obchodního jednání nebo vykládky či nakládky. Podrobné informace jsou k dispozici v Návodu pro VPH a Návodu pro držitele pečovatelského POP.


Ceny parkování

Ceny rezidentního a abonentního parkování se pro každou lokalitu nastavují zvlášť s ohledem na cenové pásmo a počet vydaných parkovacích oprávnění na daného uživatele. Přesnější informace o cenách naleznete v ceníku na informativních podstránkách o jednotlivých městských částech.


Odkazy

Pokud jste nenašli požadovanou informaci zde, navštivte sekce Koncepce zón a Vaše dotazy.

Jestliže odpověď nenaleznete ani tam, neváhejte využít kontaktní formulář.


Podrobné informace o zónách parkovacího stání v jednotlivých MČ Prahy