Informace se týkají pouze nově zřízených ZPS Praha 5, ZPS Praha 6 a ZPS Praha 8. U stávajících ZPS Praha 1, ZPS Praha 2, ZPS Praha 3 a ZPS Praha 7 dojde ke změnám až po přechodu do správy TSK hl. m. Prahy. Podrobné informace o těchto zónách naleznete na webových stránkách městských částí (Praha 1Praha 2Praha 3 a Praha 7). Informace o termínech přechodu ZPS do správy TSK hl. m. Prahy naleznete v části – koncepce zón.


Svislé dopravní značení

38245095

Celková sestava

38052398

Parkoviště s parkovacím automatem IP 13c

38661613

Dodatková tabulka E13

Informace o provozní době, nutnosti mít platné parkovací oprávnění, informace o režimu parkování a čísle oblasti, do které je úsek zařazen.

38446138

Dodatková tabulka E13

Číslo úseku, které je nutno zadat do aplikace virtuální parkovací hodiny (VPH).


Provozní doba

Základní provozní doba parkovací zóny je od 8:00 hodin ráno do 20:00 hodin večer, ale může se měnit v závislosti na potřebách jednotlivých lokalit a městských částí. Mimo základní provozní dobu není parkování v oranžové zóně regulováno.


Parkovací oprávnění

Parkování v oranžové zóně bude možné po platbě v parkovacím automatu nebo přes virtuální parkovací hodiny (webová aplikace).

Kontrola oprávnění k parkování probíhá automaticky pomocí monitorovacího systému na základě registrační značky (SPZ/RZ) vozidla. V ZPS Praha 5, ZPS Praha 6 a ZPS Praha 8 není povinnost mít parkovací lístek umístěný viditelně za předním sklem vozidla.


Parkovací automaty

Na parkovacím automatu jsou uvedeny informace o ceně za parkování a o způsobu zadávání parkovací relace. Parkovací lístek vydávaný z parkovacího automatu obsahuje tyto údaje: oblast, datum platby, čas platnosti „do“, ID parkovací relace, registrační značku a cenu za stání vozidla. Návod k použití parkovacího automatu.


Virtuální parkovací hodiny

Aplikace virtuální parkovací hodiny (VPH) umožňuje motoristům provádět platby za krátkodobé stání a to po dobu až tří hodin bez použití parkovacího automatu. Návod pro úvodní zadání osobních údajů do VPH, návod pro platbu při použití VPH, návod pro držitele pečovatelského POP.


Ceny parkování

Nový systém ZPS umožňuje ceny parkovného dynamicky upravovat (např. podle toho, kdy jsou dané oblasti nejvíce vytížené).


Odkazy

Pokud jste nenašli požadovanou informaci zde, navštivte sekce Koncepce zón a Vaše dotazy.

Jestliže odpověď nenaleznete ani tam, neváhejte využít Kontaktní formulář.


Podrobné informace o zónách parkovacího stání v jednotlivých MČ Prahy