Aktuality

Prodloužení POP online – ZPS Praha 1 a Praha 2

16.10.2017

Žádost o prodloužení parkovacího oprávnění je možné nově podat i online prostřednictvím Osobních stránek uživatele, a to i v případě parkovacích oprávnění vydaných pro Zónu placeného stání (ZPS) v městských částech Praha 1 a Praha 2. (Pokračování textu…)

Prodlužování POP přes OSU v MČ Praha 1 a Praha 2

6.10.2017

Dne 1.10.2017 přešla Zóna placeného stání v MČ Praha 1 a Praha 2 do nového elektronického systému pod správu TSK hl. města Prahy, a.s. V současné době není možné přes Osobní portál uživatele podat žádost o prodloužení parkovacího oprávnění v rámci těchto nově přistoupivších parkovacích oblastí. (Pokračování textu…)

Nefunkční Osobní portál uživatele

5.10.2017

Aktuálně nejsou dostupné Osobní stránky uživatele – nelze se přihlásit. Na odstranění technické příčiny problému se intenzivně pracuje.

Za vzniklé komplikace se omlouváme.

Zrušení výdejny POP Pod Marjánkou v MČ Praha 6

2.10.2017

Od pondělí 2.10.2017 je výdejna parkovacích oprávnění (POP) v ulici Pod Marjánkou v městské části Praha 6 uzavřena. Dále došlo k úpravě provozní doby výdejny parkovacích oprávnění na adrese Uralská 4, Praha 6. Více informací je dostupných na stránce věnované MČ Praha 6.