Aktuality

Nejčastěji pokládané dotazy na www.parkujvklidu.cz

V souvislosti se zahájením provozu ZPS (dle nové koncepce) přišlo na zákaznické centrum TSK obrovské množství písemných dotazů.

I přes maximální snahu všech zaměstnanců zákaznického centra nebylo možné odpovědět v přiměřeném termínu na všechny položené dotazy. Protože se většina dotazů neustále opakuje, uvádíme níže přehled těch nejčastějších. Za případně nezodpovězené dotazy a s tím způsobené problémy se velmi omlouváme.

 

1. Jak se mohu registrovat k platbě parkovného?
K platbě návštěvnického stání se není potřeba nijak registrovat. Stačí do Vámi používaného webového prohlížeče (např. v mobilním telefonu či tabletu s připojením na internet) zadat adresu Virtuálních Parkovacích Hodin (mpla.cz/praha) a postupovat podle pokynů na obrazovce. Podrobné informace jsou v Návodu pro úvodní zadání osobních údajů do VPH a v Návodu pro platbu při použití VPH, které jsou k dispozici ke stažení na webu parkujvklidu.cz.
POZOR: Stránky osu.zpspraha.cz (odkaz „Přihlásit se“ na webu parkujvklidu.cz) slouží pro přístup do tzv. Osobních Stránek Uživatele a správu parkovacích oprávnění jejich držiteli nikoliv pro platbu návštěvnického parkovného!

2. Jak se dostanu na platbu parkovného, „Virtuální parkovací hodiny“?
Stačí do Vámi používaného webového prohlížeče zadat adresu Virtuálních parkovacích hodin (mpla.cz/praha). Podrobné informace jsou v Návodu pro úvodní zadání osobních údajů do VPH a v Návodu pro platbu při použití VPH, které jsou k dispozici ke stažení na webu parkujvklidu.cz. Nebo prostřednictvím vyhledání parkovacího úseku na adrese vph.zpspraha.cz.

3. Změna registrační značky (RZ) u přenosného abonentního parkovacího oprávnění.
Změna RZ u přenosného parkovacího oprávnění (POP) se provádí přes Osobní stránky uživatele (osu.zpspraha.cz – odkaz „Přihlásit se“ na webu parkujvklidu.cz). Po přihlášení je na úvodní obrazovce potřeba stisknout tlačítko „Přenosná oprávnění“ (viz obrázek níže), tím se uživatel dostane do „Přehledu přenosných parkovacích oprávnění“, kde vyplní platnost změny (pole: „Datum počátku platnosti změny“ a „Datum konce platnosti změny“) a RZ, kterou chce přenosnému parkovacímu oprávnění přidělit. Posledním krokem je výběr konkrétního přenosného POP z vyobrazeného seznamu, kterého se nastavené údaje budou týkat, a potvrdit změnu tlačítkem „Odeslat“.

Zmena_POP

4. Parkovací automat zamítl platbu kartou, co mám dělat?
V případě, že platba parkovného pomocí platební karty z nějakého důvodu neproběhne správně a platba nebude realizována, pak tato platba též nebude zaúčtována, tudíž nebudou peníze z účtu odečteny. Zobrazí-li se peníze v rezervacích plateb či pohybech na účtu, není to ještě důvod k panice a reklamaci. Pro případné reklamace je tedy doporučeno vyčkat na výpis z Vašeho bankovního účtu a až v případě, že bude platba skutečně zaúčtována a odečtena z Vašeho bankovního účtu, se s reklamací obrátit na email zps@eltodo.cz.

5. Parkovací automat je vypnutý?
Parkovací automaty (PA), jelikož jsou vybaveny solárním článkem, který dobíjí vestavěnou baterii, mají display standardně zhasnutý (PA je však zapnutý a připravený k provozu). Stačí pouze stisknout libovolnou klávesu a display PA se aktivuje. PA jsou energeticky soběstačnými zařízeními, která ke svému provozu využívají sluneční energii, díky tomu jsou šetrné k životnímu prostřední.

6. Vydávají parkovací automaty a Virtuální parkovací hodiny doklad o zaplacení?
Ano, veškeré technologie, tedy i parkovací automaty, splňují ČSN 12 414 a vydávají zjednodušený daňový doklad o zaplacené ceně za parkování, který samozřejmě musí splňovat náležitosti zjednodušeného daňového dokladu. Doklad o zaplacení je možné též stáhnout ve formátu PDF z Virtuálních parkovacích hodin.

7. Parkovací automat je nefunkční.
Je-li parkovací automat (PA) nefunkční, můžete tuto skutečnost nahlásit na telefonní lince +420 720 935 617. Je vždy potřeba uvést ulici, kde se PA nachází nebo číslo parkovacího úseku. Nejlépe se však konkrétní PA identifikuje podle svého čísla, které je zobrazeno v horní části obrazovky (viz obrazek níže).

Cislo_PA

 

 

Výše uvedené je též k dispozici ke stažení.

Postup při žádosti o vrácení peněz – reklamační formulář
Na Praze 3 se rozšiřují zóny placeného stání

Přechod na nový systém obsluhy parkovacích automatů (Praha 3 – Jarov)

12.1.2018

K 1.2.2018 přejde Zóna placeného stání (ZPS) v městské části Praha 3 pod nový elektronický systém ve správě TSK, a.s., ve kterém se oprávněnost parkování kontroluje pomocí Registrační značky vozidla (RZ). (Pokračování textu…)

Prodloužení parkovacích oprávnění online v ZPS MČ Praha 3 a Praha 7

9.1.2018

V souvislosti s přechodem Zóny placeného stání (ZPS) na nový elektronický systém, a pod správu Technické správy komunikací, a.s. v městských částech Praha 3 a Praha 7, upozorňujeme, že (Pokračování textu…)

Provoz výdejen parkovacích oprávnění v době Vánočních svátků

27.12.2017

V době Vánočních svátků (tj. od 23.12.2017 do 2.1.2018) bude omezen provoz výdejen parkovacích oprávnění následovně: (Pokračování textu…)

Rozšíření provozní doby v ZPS Praha 2

18.12.2017

Na základě usnesení Rady městské části Praha 2 č. 723 ze dne 9.10.2017  bylo realizováno rozšíření provozní doby na Pondělí až pátek bez hodinového omezení v Zóně placeného stání v MČ Praha 2. (Pokračování textu…)