Aktuality

Prodloužení POP online – ZPS Praha 1 a Praha 2

16.10.2017

Žádost o prodloužení parkovacího oprávnění je možné nově podat i online prostřednictvím Osobních stránek uživatele, a to i v případě parkovacích oprávnění vydaných pro Zónu placeného stání (ZPS) v městských částech Praha 1 a Praha 2. (Pokračování textu…)

Prodlužování POP přes OSU v MČ Praha 1 a Praha 2

6.10.2017

Dne 1.10.2017 přešla Zóna placeného stání v MČ Praha 1 a Praha 2 do nového elektronického systému pod správu TSK hl. města Prahy, a.s. V současné době není možné přes Osobní portál uživatele podat žádost o prodloužení parkovacího oprávnění v rámci těchto nově přistoupivších parkovacích oblastí. (Pokračování textu…)

Osobní portál uživatele je opět funkční

5.10.2017

Osobní portál uživatele (osu.zpspraha.cz) je opět plně funkční.

Za způsobené komplikace se omlouváme.

Zrušení výdejny POP Pod Marjánkou v MČ Praha 6

2.10.2017

Od pondělí 2.10.2017 je výdejna parkovacích oprávnění (POP) v ulici Pod Marjánkou v městské části Praha 6 uzavřena. Dále došlo k úpravě provozní doby výdejny parkovacích oprávnění na adrese Uralská 4, Praha 6. Více informací je dostupných na stránce věnované MČ Praha 6.