Základní režimy

Tři základní režimy parkování přispívají ke snadné orientaci a srozumitelnosti:

Zřizovatelem ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ je podle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. hlavní město Praha.

V nově zřizovaných modrých zónách, které vznikly v roce 2016 na území městských částí Praha 5, Praha 6Praha 8, jsou vydávána pouze elektronická parkovací oprávnění (POP).

Další poměrně zásadní změnou je snížení počtu svislého dopravního značení. Nově se tak uvnitř zón upravuje přednost na křižovatkách nikoli dopravním značením, ale uplatněním přednosti zprava.

Nově jsou též zaváděny moderní technologie pro výběr parkovného buď prostřednictvím parkovacího automatu nebo webové aplikace virtuální parkovací hodiny (VPH).

Identifikace parkujícího je na základě registrační značky (SPZ/RZ) vozidla. Kontrola oprávnění k parkování probíhá automaticky pomocí monitorovacího systému. V nových ZPS tak zanikla povinnost mít parkovací oprávnění (včetně parkovacího lístku) umístěné viditelně za předním sklem vozidla.


Aktuální stav a plány dalšího rozvoje nové koncepce ZPS

  • 24. srpna 2016 – dle nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy byla zřízena ZPS Praha 5 a ZPS Praha 6.
  • 1. září 2016 – dle nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy byla rozšířena ZPS Praha 3 o oblast Jarov.
  • 1. října 2016 – dle nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy byla zřízena ZPS Praha 8.
  • Byly zahájeny činnosti vedoucí ke zřízení ZPS Praha 4 (předpokládaný termín: polovina roku 2017).
  • 1. října 2017 – ZPS Praha 1 a ZPS Praha 2 přejdou do správy TSK hl. m. Prahy (30. září 2017 končí platnost parkovacích karet).
  • 1. února 2018 – ZPS Praha 3 a ZPS Praha 7 přejdou do správy TSK hl. m. Prahy (31. ledna 2018 končí platnost parkovacích karet).
  • Po vypořádání připomínek k nařízení a zpracování nového projektu organizace DvK včetně nového projednání bude zřízena ZPS Praha 9.

Kde přibudou další parkovací zóny?