Aktuality

Informace k přechodu ZPS v MČ Praha 1 a Praha 2 na nový elektronický systém

Dne 14.8.2017 byla v městských částech Praha 1 a Praha 2 zahájena výměna dopravního značení v souvislosti s přechodem Zóny placeného stání (ZPS) ze stávajícího systému pod správu TSK hl. města Prahy (nový elektronický systém). Aktuálně probíhá instalace svislého dopravního značení, které bude dočasně zneplatněno (oranžovou páskou či dodatečným přelepem), a to až do 1.10.2017, kdy vstoupí v platnost. Do konce září tedy zůstává zachován stávající režim parkování.

Nové parkovací automaty (se zadáním RZ) budou do 30.9.2017 mimo provoz a budou zprovozněny od 1.10.2017, kdy budou též zprovozněny Virtuální parkovací hodiny. Platba parkovného bude do 30.9.2017 možná ve stávajících parkovacích automatech.

Projekt Organizace dopravy v klidu je dostupný na stránkách věnovaných MČ Praha 1, respektive MČ Praha 2 (sekce „Ke stažení“).

Dočasně omezený provoz výdejny POP MHMP
Nová výdejna POP a rozšířená provozní doba stávající výdejny POP v MČ Praha 6

Přechod na nový systém obsluhy parkovacích automatů (Praha 3 – Jarov)

12.1.2018

K 1.2.2018 přejde Zóna placeného stání (ZPS) v městské části Praha 3 pod nový elektronický systém ve správě TSK, a.s., ve kterém se oprávněnost parkování kontroluje pomocí Registrační značky vozidla (RZ). (Pokračování textu…)

Prodloužení parkovacích oprávnění online v ZPS MČ Praha 3 a Praha 7

9.1.2018

V souvislosti s přechodem Zóny placeného stání (ZPS) na nový elektronický systém, a pod správu Technické správy komunikací, a.s. v městských částech Praha 3 a Praha 7, upozorňujeme, že (Pokračování textu…)

Provoz výdejen parkovacích oprávnění v době Vánočních svátků

27.12.2017

V době Vánočních svátků (tj. od 23.12.2017 do 2.1.2018) bude omezen provoz výdejen parkovacích oprávnění následovně: (Pokračování textu…)

Rozšíření provozní doby v ZPS Praha 2

18.12.2017

Na základě usnesení Rady městské části Praha 2 č. 723 ze dne 9.10.2017  bylo realizováno rozšíření provozní doby na Pondělí až pátek bez hodinového omezení v Zóně placeného stání v MČ Praha 2. (Pokračování textu…)