Na základě nařízení č. 10/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 12/2018 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, je připravováno rozšíření ZPS pro MČ Praha 9. Plné znění tohoto nařízení naleznete na stránkách hl. m. Prahy na internetové adrese

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/narizeni_c_10_2019_sb_hl_m_prahy.html

Výdej parkovacích oprávnění do 31. 1. 2020

Telefonní spojení platné do 31. 1. 2020:
+420 723 206 473

Adresa:
Sokolovská 14/324, Praha 9 budova staré radnice

Výdej parkovacích oprávnění od 3. 2. 2020

Telefonní spojení:
+420 283 091 359
+420 283 091 303
+420 283 091 302

Adresa:
Sokolovská 14/324, Praha 9 přízemí budovy nové radnice

Den Provozní doba do 31.1.2020
Pondělí 8:00 – 18:00
Úterý 8:00 – 15:30
Středa 8:00 – 18:00
Čtvrtek 8:00 – 15:30
Pátek 8:00 – 13:00
Sobota
Neděle

Pozn.: možné změny v provozní době jsou vyhrazeny.

Den Provozní doba od 3.2.2020
Pondělí 8:00 – 18:00
Úterý 8:00 – 15:30
Středa 8:00 – 18:00
Čtvrtek 8:00 – 15:30
Pátek 8:00 – 12:30
Sobota
Neděle

Pozn.: možné změny v provozní době jsou vyhrazeny.