Aktuality

Městská část Praha 4 požaduje vyjmutí lokality Starý Spořilov ze ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ

16.2.2016

Rada městské části Praha 4 přijala dne 10.02.2016 usnesení č. 3R-177/2016, ve kterém požaduje vyjmutí lokality Starý Spořilov z navržených ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ.

Městská část Praha 6 požaduje odložení spuštění úvodní etapy ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ

Na části území Prahy 6 probíhá v současné době realizace dopravního značení úvodní etapy rozšíření ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ (ZPS) podle nové koncepce ZPS na území hl. m. Prahy. (Pokračování textu…)

Zahájena realizace rozšíření ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ v hlavním městě Praze

11.2.2016

Tento měsíc byly zahájeny práce v souvislosti s rozšiřováním ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ (ZPS) v hlavním městě Praze (Pokračování textu…)

Rada hlavního města Prahy schválila nový ceník parkovacích oprávnění v ZÓNÁCH PLACENÉHO STÁNÍ

10.2.2016

Rada hl. m. Prahy schválila dne 9. 2. 2016 usnesením č. 244 ceník parkovacích oprávnění v ZÓNÁCH PLACENÉHO STÁNÍ jak pro oblasti celých městských částí, tak i v případě městských částí Praha 5 a 8, pro jejich části. Ceny byly projednány s městskými částmi a ve Výboru pro dopravu a evropské fondy ZHMP. Oproti návrhu, který byl s předstihem uveřejněn na stránkách parkujvklidu.cz, byla provedena úprava obou ceníků, a to snížení rezidentní ceny pro osoby starší 65 let. Schválené ceníky nahrazují od 1. 4. 2016 stávající platné. Současně bylo aktualizováno rozdělení hl. m. Prahy na jednotlivá cenová pásma.