Zóny placeného stání + parkování v Praze

Virtuální
Parkovací Hodiny

 

Vyhledání
parkovacího úseku

 Pouze pro ZPS na území MČ Praha 5 a 6

Parkování pro rezidenty

Modrá zóna je určena pro tzv. rezidentní parkování pro lidi s parkovací kartou. Ostatní mohou parkovat max. 3 hodiny po zaplacení parkovného…Modrá zóna v Praze >

Smíšené parkování

Na fialové zóně mohou parkovat bez omezení držitelé platných parkovacích karet, ostatní na základě platby parkovného…Fialová zóna v Praze >

Parkování pro návštěvníky

Oranžové zóny slouží ke krátkodobému parkování a je možné na nich parkovat max. 3 hodiny po zaplacení parkovného…Oranžová zóna v Praze >

Parkování P+R a ostatní

Odstavná parkoviště P+R slouží pro stání na okrajích města a mohou na nich parkovat všichni motoristé dle platných podmínek…Alternativa k zónám v Praze >

Parkovací zóny v Praze

24. srpna 2016 bude zahájen provoz ZPS na území městských částí Praha 5 a Praha 6.

Informace pro návštěvníky ZPS na Praze 5 a Praze 6.

Platby za krátkodobé návštěvnické stání v ZPS lze provádět i bez použití parkovacího automatu prostřednictvím aplikace virtuální parkovací hodiny (VPH).

Do aplikace je možné vstoupit buď přímo na adrese mpla.cz/praha, kde je možné zadat údaje o registrační značce vozidla (RZ) a platební kartě (MasterCard, Visa, CCS) ještě před prvním použitím při parkování (návod pro úvodní zadání osobních údajů do VPH, návod pro platbu při použití VPH), nebo je možné nejprve využít „vyhledání parkovacího úseku“ na adrese vph.zpspraha.cz s možností zobrazení úseku v mapě a následného zaplacení přechodem do VPH s již zvoleným úsekem ZPS.

Podrobné informace o ZPS naleznete na stránkách o Praze 5 a Praze 6.

 

1. září 2016 bude rozšířena ZPS na území městské části Praha 3.

Informace pro návštěvníky ZPS na Praze 3.

Platby za krátkodobé návštěvnické stání v ZPS lze provádět pouze prostřednictvím parkovacího automatu a parkovací lístek je nutné umístit viditelně za předním sklem.

V modrých zónách na Praze 3 je možné krátkodobé návštěvnické stání pouze prostřednictvím tzv. stíracích karet, které je možné zakoupit na výdejně parkovacích oprávnění na Praze 3.

Podrobné informace o ZPS naleznete na stránkách o Praze 3.

 

1. října 2016 bude zahájen provoz ZPS na území městské části Praha 8.

Podrobné informace o ZPS naleznete na stránkách o Praze 8.

 

Mapa ukazuje, ve kterých městských částech se s parkovacími zónami lze setkat v současnosti a kam se rozšiřují v úvodní etapě. Na celém území či části městských částí Prahy 1, Praha 2, Praha 3 a Praha 7 byly parkovací zóny pro placené stání zřízeny před rokem 2014. Podle nové koncepce ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ jsou do tohoto systému postupně zapojována další území Prahy. V první fázi to jsou zóny na části území městských částí Praha 3Praha 5, Praha 6 a Praha 8. Následovat budou další části území městských částí Praha 4Praha 9, Praha 13, Praha 16 a Praha 22.

Nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy naleznete v plném znění na stránkách hl. m. Prahy na internetové adrese http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/narizeni_c_7_2016_sb_hl_m_prahy.html.

Informace o dalších možnostech parkování Vám poskytne MAPA KOMERČNÍCH PARKOVIŠŤ.

Nepřesná orientační mapa ZPS v informačním v letáku pro MČ Praha 6

18.8.2016

V tištěných letácích týkajících se Zóny placeného stání (ZPS) v MČ Praha 6 je uvedeno nepřesné vyobrazení ZPS. Aktuální informace jsou k dispozici na webu parkujvklidu.cz. (Pokračování textu…)

Provozní doba výdejny parkovacích oprávnění v Praze 6

17.8.2016

Díky velkému zájmu o výdej parkovacích oprávnění (POP) byla rozšířena pracovní doba výdejny POP v městské části Praha 6. Městská část tak vychází vstříc občanům. (Pokračování textu…)

Vyhledávání parkovacího úseku v ZPS

16.8.2016

Nově je možno vyhledat parkovací úsek nebo ulici v ZPS prostřednictvím tlačítka Vyhledávání parkovacího úseku. Ve vyhledávači jsou dočasně obsaženy pouze úseky v zóně placeného stání v městské části Praha 5 a Praha 6. (Pokračování textu…)