Zóny placeného stání + parkování v Praze

Virtuální
Parkovací Hodiny

 

Vyhledání
parkovacího úseku

 Pouze pro ZPS na území MČ Praha 5 a 6

Parkování pro rezidenty

Modrá zóna je určena pro tzv. rezidentní parkování pro lidi s parkovací kartou. Ostatní mohou parkovat max. 3 hodiny po zaplacení parkovného…Modrá zóna v Praze >

Smíšené parkování

Na fialové zóně mohou parkovat bez omezení držitelé platných parkovacích karet, ostatní na základě platby parkovného…Fialová zóna v Praze >

Parkování pro návštěvníky

Oranžové zóny slouží ke krátkodobému parkování a je možné na nich parkovat max. 3 hodiny po zaplacení parkovného…Oranžová zóna v Praze >

Parkování P+R a ostatní

Odstavná parkoviště P+R slouží pro stání na okrajích města a mohou na nich parkovat všichni motoristé dle platných podmínek…Alternativa k zónám v Praze >

Parkovací zóny v Praze

1. října 2016 bude zahájen provoz ZPS na území městské části Praha 8.

Podrobné informace o ZPS naleznete na stránkách o Praze 8.

 

Informace pro návštěvníky ZPS na Praze 5 a Praze 6 (od 1. října 2016 i pro návštěvníky ZPS na Praze 8)

Platby za krátkodobé návštěvnické stání v ZPS lze provádět i bez použití parkovacího automatu prostřednictvím aplikace virtuální parkovací hodiny (VPH).

Do aplikace je možné vstoupit buď přímo na adrese mpla.cz/praha, kde je možné zadat údaje o registrační značce vozidla (RZ) a platební kartě (MasterCard, Visa, CCS) ještě před prvním použitím při parkování (návod pro úvodní zadání osobních údajů do VPH, návod pro platbu při použití VPH), nebo je možné nejprve využít „vyhledání parkovacího úseku“ na adrese vph.zpspraha.cz s možností zobrazení úseku v mapě a následného zaplacení přechodem do VPH s již zvoleným úsekem ZPS.

Podrobné informace o ZPS naleznete na stránkách o Praze 5 a Praze 6.

 

Informace pro návštěvníky ZPS na Praze 3

Platby za krátkodobé návštěvnické stání v ZPS lze provádět pouze prostřednictvím parkovacího automatu a parkovací lístek je nutné umístit viditelně za předním sklem.

V modrých zónách na Praze 3 je možné krátkodobé návštěvnické stání pouze prostřednictvím tzv. stíracích karet, které je možné zakoupit na výdejně parkovacích oprávnění na Praze 3.

Podrobné informace o ZPS naleznete na stránkách o Praze 3.

 

Mapa ukazuje, ve kterých městských částech se s parkovacími zónami lze v současnosti setkat a kam se rozšíří v další etapě. Na celém území či části městských částí Prahy 1, Praha 2, Praha 3 a Praha 7 byly parkovací zóny pro placené stání zřízeny před rokem 2014. Podle nové koncepce ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ jsou do tohoto systému postupně zapojována další území Prahy. V první fázi to jsou zóny na části území městských částí Praha 3Praha 5, Praha 6 a Praha 8. Následovat budou další části území městských částí Praha 4Praha 9, Praha 13, Praha 16 a Praha 22.

Nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy naleznete v plném znění na stránkách hl. m. Prahy na internetové adrese http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/narizeni_c_7_2016_sb_hl_m_prahy.html.

Informace o dalších možnostech parkování Vám poskytne MAPA KOMERČNÍCH PARKOVIŠŤ.

Parkovné a elektronická evidence tržeb (EET)

20.9.2016

Podle § 12 zákona č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb (ve znění pozdějších předpisů) nepatří mezi evidované tržby mimo jiné i tržby územních samosprávných celků, tzn. měst a obcí. (Pokračování textu…)

Rozšíření provozní doby telefonní linky parkujvklidu

13.9.2016

Díky velkému zájmu rozšiřujeme provozní dobu telefonní linky zákaznického centra parkujvklidu. (Pokračování textu…)

Postup při žádosti o vrácení peněz – reklamační formulář

8.9.2016

V případě, že platba parkovného na parkovacím automatu pomocí platební karty z nějakého důvodu neproběhne správně (Pokračování textu…)

Nejčastěji pokládané dotazy na www.parkujvklidu.cz

2.9.2016

V souvislosti se zahájením provozu ZPS (dle nové koncepce) přišlo na zákaznické centrum TSK obrovské množství písemných dotazů. (Pokračování textu…)